طراحی سایت - طراحان
طراحی سایت|RTA
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
طراحی سایت|rdmp.ir
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نمایش همه

طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت - طراحان
  • کارهانمونه کارطراحی سایت در زمینه کارهای مهندسی

درباره طراحی سایت|kimiaco.net


شرکت کیمیا صنعت جهان فناور با در دست داشتن نمایندگی انحصاری شرکتهای Young Lin کره جنوبی و Teknokroma اسپانیا آماده تامین کلیه تحهیزات و لوازم جانبی کروماتوگرافی و صنایع وابسته می باشد.
شما می توانید از مشاوران حرفه ای شرکت کیمیا صنعت جهان فناور در جهت استفاده از راهکارهای نوین کروماتوگرافی بهره مند شوید.
کروماتوگرافی چیست : کروماتوگرافی (chromatoghraphy) ، در زبان یونانی chroma یعنی رنگ و grophein یعنی نوشتن است. اولین روشهای کروماتوگرافی در سال ۱۹۰۳ بوسیله میخائیل سوئت ابداع و نامگذاری شد. او از این روش برای جداسازی مواد رنگی استفاده کرد. مارتین و سینج در سال ۱۹۵۲ به پاس اکتشافاتشان در زمینه کروماتوگرافی جایزه نوبل دریافت کردند. توصیف کروماتوگرافی کروماتوگرافی را به دلیل اینکه در برگیرنده سیستمها و تکنیکهای مختلفی است نمیتوان به طور مشخص تعریف کرد. اغلب جداسازیها بر مبنای کروماتوگرافی بر روی مخلوطهایی از مواد بیرنگ از جمله گازها صورت میگیرد. کروماتوگرافی متکی بر حرکت نسبی دو فاز است ولی در کروماتوگرافی یکی از فازها بدون حرکت است و فاز ساکن نامیده میشود و دیگری را فاز متحرک مینامند. اجزای یک مخلوط به وسیله جریانی از یک فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبور داده میشود.

مشاهده سایت kimiaco.net
طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت|kimiaco.net

طراحی سایت|kimiaco.net

طـراحان در شـبکه‌هـای اجتمـاعـی