نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (crm) و مدیریت فروش

هر تماس می‌تواند شروع یک فروش بزرگ باشد!


با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (crm)، مدیریت فروش و پشتیبانی طراحان می‌توانید به آسانی از لحظه‌ی اولین ارتباط مخاطبین در کنار آنها باشید
و هیچ فرصتی را به آسانی از دست نخواهید داد. پس از تبدیل مخاطبین به مشتری با مدیریت صحیح همیشه با مشتریانی راضی
روبرو خواهید بود و پشتیبانی، ارائه و پیگیری خدمات شما با کمک این نرم‌افزار حس اطمینانی متقابل ایجاد خواهد نمود.ویژگی‌ها

مهمترین مساله همیشه فروش است و ما به روش‌های مختلف به شما کمک خواهیم نمود:
مدیریت فروش حرفه‌ای
مدیریت زمان
مدیریت مخاطبین و مشتریان
مدیریت وظایف کارکنان
مدیریت مخارج و درامد‌ها
محیط کاربری آسان و حرفه‌ای
مدیریت پرداخت
ردیابی کامل مخاطبین
سیستم پشتیبانی کامل
درگاه پرداخت مستقیم فاکتور
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده دمو به وبسایت CRM طراحان مراجعه نمایید:

CRM طراحان

پـلن‌هـای نرم‌افزار CRM

 

سه دلیل برای انتخاب نرم افزار مدیریت
ارتباط با مشتری طراحان


 

طـراحان در شـبکه‌هـای اجتمـاعـی