استخدام در طراحان

به بخش استخدام سایت ما خوش آمدید. اگر به دنبال محیطی پویا، فعال و رو به رشد می‌باشید، شركت مناسبی را انتخاب كرده اید. .طراحان یکی از موفق ترین شركت‌های طراحی سایت، طراحی فروشگاه الکترونیک، خدمات میزبانی (هاستینگ) و سایرخدمات وب می‌باشد. ما همواره در پی استعدادهای جدید هستیم بنابراین اگر توانایی همكاری با طراحان را در خود احساس می‌كنید، در تماس با ما درنگ نكنید.

جهت درخواست فعالیت در هر یک از بخش های زیر روی تب مورد نظر کلیک نموده و فرم مربوطه را پر و ارسال نمایید!

فرم استخدام کارمند فروش
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • جنسیت*
  4
 • محل تولد*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • وضعيت خدمت وظيفه*
  7
 • توضيحات*
  8
 • مذهب*
  9
 • دين*
  10
 • وضعيت تاهل*
  11
 • شماره تلفن*
  12
 • آدرس*
  13
 • تحصيلات
  14
 • مدرک تحصيلی*
  15
 • رشته تحصيلی*
  16
 • محل تحصيل ( نام واحد آموزشی*
  17
 • مقطع تحصيلی*
  18
 • تاريخ شروع*
  19
 • تاريخ خاتمه*
  20
 • دوره آموزش: (منظور دوره های آموزشی خارج از سيستم دانشگاهی می باشد.)
  21
 • نام دوره*
  22
 • نام موسسه*
  23
 • تعداد ساعات آموزش*
  24
 • تاريخ شروع*
  25
 • تاریخ خاتمه*
  26
 • سوابق کاری
  27
 • نام موسسه / سازمان*
  28
 • سمت*
  29
 • تاريخ شروع*
  30
 • تاريخ خاتمه*
  31
 • نام آخرين محل مشغول به کار*
  32
 • علت ترک شغل*
  33
 • به چه نرم افزارهايي آشنايي داريد؟
  34
 • ميزان آشنايی با ویندوز*
  35
 • ميزان آشنايی با Word*
  36
 • ميزان آشنايی با Excel*
  37
 • ميزان آشنايی با Access*
  38
 • ميزان آشنايی با Outlook*
  39
 • ميزان آشنايی با سایر نرم افزارهای ارسال و دریافت ایمیل*
  40
 • ميزان آشنايی با اینترنت و جستجو*
  41
 • ميزان آشنايی با نرم افزارهای گرافیکی*
  42
 • سایر با ذکر توضیحات*
  43
 • به نظر شما بهترين راه براي جذب مشتري چيست ؟*
  44
 • آيا توانايي حداقل 50-الی 100 تماس را در روز داريد؟*
  45
 • موارد ذيل را مشخص نماييد؟
  46
 • اعتماد به نفس*
  47
 • پشتکار و اراده*
  48
 • پيگيري*
  49
 • خونسردي*
  50
 • روابط عمومي*
  51
 • قدرت بيان*
  52
 • سرعت تايپ*
  53
 • ميزان آشنايي و تسلط به زبانهاي خارجي
  54
 • نوع زبان*
  55
 • مکالمه*
  56
 • خواندن و نوشتن*
  57
 • ترجمه و درک مطلب*
  58
 • آيا سابقه تدريس داريد ؟( با ذکر مورد تدريس و سطح آن )*
  59
 • آيا توانايي ترجمه و روان نويسي به فارسي را داريد ؟ ( با ذکر توضيحات و سوابق احتمالي )*
  60
 • حداقل حقوق و مزاياي مورد درخواست خود را ذکر نماييد :*
  61
 • نام و نشاني دو نفر که شما را خوب مي شناسند ذکر نماييد:*
  62
 • آخرين حقوق دريافتي :*
  63
 • 64
فرم استخدام برنامه نویس
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • جنسیت*
  4
 • محل تولد*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • وضعيت خدمت وظيفه*
  7
 • توضيحات*
  8
 • مذهب*
  9
 • دين*
  10
 • وضعيت تاهل*
  11
 • شماره تلفن*
  12
 • آدرس*
  13
 • تحصيلات
  14
 • مدرک تحصيلی*
  15
 • رشته تحصيلی*
  16
 • محل تحصيل ( نام واحد آموزشی*
  17
 • مقطع تحصيلی*
  18
 • تاريخ شروع*
  19
 • تاريخ خاتمه*
  20
 • دوره آموزش: (منظور دوره های آموزشی خارج از سيستم دانشگاهی می باشد.)
  21
 • نام دوره*
  22
 • نام موسسه*
  23
 • تعداد ساعات آموزش*
  24
 • تاريخ شروع*
  25
 • تاريخ خاتمه*
  26
 • سوابق کاری
  27
 • نام موسسه / سازمان*
  28
 • سمت*
  29
 • تاريخ شروع*
  30
 • تاريخ خاتمه*
  31
 • نام آخرين محل مشغول به کار*
  32
 • علت ترک شغل*
  33
 • به کداميک از موارد زير آشنايی داريد ؟
  34
 • میزان آشنایی با PHP*
  35
 • میزان آشنایی با MYSQL*
  36
 • میزان آشنایی با PL/SQL*
  37
 • میزان آشنایی با Oracle*
  38
 • میزان آشنایی با Perl*
  39
 • میزان آشنایی با JavaScript*
  40
 • میزان آشنایی با MS-SQL*
  41
 • میزان آشنایی با MS-SQL2005*
  42
 • میزان آشنایی با ASP.NET*
  43
 • میزان آشنایی با VB.NET*
  44
 • میزان آشنایی با VB6*
  45
 • میزان آشنایی با C#*
  46
 • میزان آشنایی با C++*
  47
 • میزان آشنایی با J2EE*
  48
 • میزان آشنایی با JSP*
  49
 • میزان آشنایی با RUP*
  50
 • میزان آشنایی باUML*
  51
 • میزان آشنایی با Photoshop*
  52
 • میزان آشنایی با Dreamweaver*
  53
 • میزان آشنایی با Front Page*
  54
 • میزان آشنایی با Hardware*
  55
 • میزان آشنایی با Flash*
  56
 • میزان آشنایی با Ms-Project*
  57
 • میزان آشنایی با Network*
  58
 • میزان آشنایی با ADO*
  59
 • میزان آشنایی با HTML*
  60
 • میزان آشنایی با DHTML*
  61
 • میزان آشنایی با XML*
  62
 • میزان آشنایی با CSS*
  63
 • میزان آشنایی با Excel & Word*
  64
 • میزان آشنایی با Access*
  65
 • توضيحات*
  66
 • در صورتی که به UML آشنا يی داريد از چه نرم افزاری استفاده می کنيد ؟ ( با ذکر ميزان آشنايی و سوابق کاری )*
  67
 • در صورتيکه به موارد ديگر نرم افزار خاصی تسلط داريد با ذکر ميزان آشنايی و سوابق کاری را ذکر نمائيد؟*
  68
 • ميزان آشنايی و تسلط به زبانهای خارجی
  69
 • نوع زبان*
  70
 • مکالمه*
  71
 • خواندن و نوشتن*
  72
 • ترجمه و درک مطلب*
  73
 • آيا سابقه تدريس داريد ؟( با ذکر مورد تدريس و سطح آن )*
  74
 • آيا توانايي ترجمه و روان نويسی به فارسی را داريد ؟ ( با ذکر توضيحات و سوابق احتمالی )*
  75
 • نام و نشانی دو نفر که خوب شما را می شناسند ذکر نماييد:*
  76
 • آيا تمايل به بازاريابی در زمينه طراحی وب سايت، مالتی مديا، نرم افزارهای اتوماسيون اداری را داريد؟*
  77
 • از چه تاريخی آماده به همکاری می باشيد؟*
  78
 • آخرين حقوق دريافتی*
  79
 • حداقل حقوق و مزايای مورد درخواست خود را ذکر نماييد*
  80
 • 81
فرم استخدام گرافیست
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • جنسیت*
  4
 • محل تولد*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • وضعيت خدمت وظيفه*
  7
 • توضيحات*
  8
 • مذهب*
  9
 • دين*
  10
 • وضعيت تاهل*
  11
 • شماره تلفن*
  12
 • آدرس*
  13
 • تحصيلات
  14
 • مدرک تحصيلی*
  15
 • رشته تحصيلی*
  16
 • محل تحصيل ( نام واحد آموزشی*
  17
 • مقطع تحصيلی*
  18
 • تاريخ شروع*
  19
 • تاريخ خاتمه*
  20
 • دوره آموزش: (منظور دوره های آموزشی خارج از سيستم دانشگاهی می باشد.)
  21
 • نام دوره*
  22
 • نام موسسه*
  23
 • تعداد ساعات آموزش*
  24
 • تاريخ شروع*
  25
 • تاريخ خاتمه*
  26
 • سوابق کاری
  27
 • نام موسسه / سازمان*
  28
 • سمت*
  29
 • تاريخ شروع*
  30
 • تاريخ خاتمه*
  31
 • نام آخرين محل مشغول به کار*
  32
 • علت ترک شغل*
  33
 • به کداميک از نرم افزار های زير آشنايی داريد ؟
  34
 • ميزان آشنايی Photoshop*
  35
 • ميزان آشنايی Corel DRAW*
  36
 • ميزان آشنايی Freehand*
  37
 • ميزان آشنايی 3ds Max*
  38
 • ميزان آشنايی Flash*
  39
 • ميزان آشنايی Adobe Illustrator*
  40
 • ميزان آشنايی Adobe Fireworks*
  41
 • ميزان آشنايی Adobe After Effects*
  42
 • ميزان آشنايی Dreamweaver*
  43
 • ميزان آشنايی FrontPage*
  44
 • ميزان آشنايی HTML*
  45
 • ميزان آشنايی CSS*
  46
 • ميزان آشنايی MS-Word*
  47
 • ميزان آشنايی Autocad*
  48
 • میزان آشنایی با اینترنت*
  49
 • میزان آشنایی با جستجو و تحقیق در اینترنت*
  50
 • در صورتیکه تجربه و یا آشنایی با برنامه های سه بعدی را دارید میزان آشنایی خود را ذکر نمایید:*
  51
 • در صورتيکه به نرم افزارهای ديگری آشنایی دارید ، میزان تسلط و سوابق کاری خود را ذکر نمایید:*
  52
 • ميزان آشنايي و تسلط به زبانهاي خارجي
  53
 • نوع زبان*
  54
 • مکالمه*
  55
 • خواندن و نوشتن*
  56
 • ترجمه و درک مطلب*
  57
 • آيا سابقه تدريس داريد ؟( با ذکر مورد تدريس و سطح آن )*
  58
 • آيا توانايي ترجمه و روان نويسي به فارسي را داريد ؟ ( با ذکر توضيحات و سوابق احتمالي )*
  59
 • آيا تمايل به بازاريابی در زمينه طراحی وب سايت، مالتی مديا، نرم افزارهای اتوماسيون اداری را داريد؟*
  60
 • آخرين حقوق دريافتي*
  61
 • حداقل حقوق و مزاياي مورد درخواست خود را ذکر نماييد*
  62
 • نام و نشاني دو نفر که شما را خوب مي شناسند ذکر نماييد*
  63
 • 64

طـراحان در شـبکه‌هـای اجتمـاعـی